Pojęcie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej wymyślił w latach 20. XX wieku Louis B. Mayer, szef wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Chciał utworzenia organizacji, która usprawniłaby przemysł filmowy i była mediatorem w sporach pracowniczych.