Redakcja gazetki

redakcja

Gazetka „ananas możesz liczyć” jest efektem prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi im. Leonida Teligi.

Reporter to ktoś, kto niczym detektyw śledzi i obserwuje rzeczywistość, analizuje ją i próbuje obiektywnie opisać własnymi słowami.

Reporter pisze o tym, czego był świadkiem, uczestnikiem lub o tym, co usłyszał od świadków zdarzenia.
Dobry reporter powinien być otwarty na ludzi i ciekawy świata. Reporter musi mieć ucho na ludzi, na świat. Powinien mieć duszę dziecka, które pyta, gdy czegoś nie wie i ciągle zadaje pytanie: co to?, dlaczego?, jak? I dlatego reporter powinien być ciekawy wszystkiego, z czym się styka.

Tego będziemy się starać uczyć na zajęciach z kółka dziennikarskiego.

Rok 2020/2021

redaktor naczelny: Stanisław Dalecki, klasa 8B

zastępca:

redaktorzy: Aleksandra Dalecka (klasa 5B), Anna Wysocka (klasa 7B), Hanna Sztenderewicz (klasa 7B)