autorka: Zosia Mieszek

Plan Ulicy

Początkowo obecna ulica Piotrkowska pełniła funkcję traktu łączącego Piotrków Trybunalski ze Zgierzem, na szlaku którego znajdowała się mała, przydrożna osada miejska Łódź, położona na obszarze zwartej wtedy Puszczy Łódzkiej. Przed 1821 rokiem, przyszła ulica, nazywana była traktem piotrkowskim.

Pomniki Sławnych Łodzian

Ławeczka Tuwima

to spiżowy pomnik autorstwa Wojciecha Gryniewicza odsłonięty 10 kwietnia 1999 roku przy ulicy Piotrkowskiej 104 przed Pałacem Juliusza Heinzla w Łodzi.

Fortepian Rubinsteina – pomnik został odsłonięty 23 września 2000 roku z okazji Światowego Spotkania Łodzian. Autorem projektu jest Marcel Szytenchelm. Pomnik ustawiono przed kamienicą przy Piotrkowskiej 78 gdzie niegdyś mieszkał znany pianista. 

Kufer Reymonta- pomnik Władysława Reymonta stoi przy Pałacu Kindermanna (ul. Piotrkowska 137). 

Twórcy Łodzi Przemysłowej- pomnik łódzkich fabrykantów, twórców „Łodzi Przemysłowej”, stanął przy ul. Piotrkowskiej 30/32 we wrześniu 2002 roku. 

Fotel Jaracza- pomnik przedstawiający Stefana Jaracza, siedzącego na widowni w teatrze, trzymającego w ręku egzemplarz reżyserski Plenerowa rzeźba, odsłonięta w 2006 roku