Kalendarz to przyjęta rachuba czasu w danych społecznościach. Kalendarz dzieli się na powtarzające się cykliczne okresy związane najczęściej z przyrodą.

Od czego pochodzi nazwa kalendarz?

Nazwa pochodzi od rzymskiego słowa „kalendy” bądź według innych źródeł od łacińskiego callendarium.​

Data powstania pierwszego kalendarza.

Szacuje się iż powstał on razem z Rzymem (czyli w 753 r p.n.e).

Które kalendarze już nie funkcjonują?

Między innymi to są:

– kalendarz Majów,​

– kalendarz aztecki,​

– kalendarz starogrecki,​

– kalendarz rzymski,​

– kalendarz babiloński​

​Kalendarze które funkcjonują do dziś (te najpopularniejsze):

– Kalendarz gregoriański,​

– Kalendarz juliański​

Sposoby zapisu daty:

1.30 listopada. 

2. Zapisywanie dat (cyfry arabskie)​

3. Zapisywanie dat (cyfry rzymskie)​

4. Sam miesiąc i rok​

5. Sam dzień i miesiąc​

Jakie są jednostki kalendarzowe do ustalania czasu?

– Dzień​

– Tydzień​

– Miesiąc​

– Kwartał​

– Rok ​

– Dekada​

– Wiek​

– Millenium​

Kiedy zaczyna się nowa olimpiada?​

30 marca 2020 Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że igrzyska odbędą się w dniach od 23 lipca do 8 sierpnia 2021.​

Co oznaczają skróty B.C. , A.D. , p.n.e. , v.u.Z.?​

B.C.- ten skrót oznacza po angielsku Before Christ (przed Chrystusem)​

A.D.-Odpowiada łacińskiemu skrótowi A.D. lub AD (anno Domini – „roku Pańskiego”)​

p.n.e.- przed naszą erą​

v.u.Z.-vor unserer Zeitrechnung – przed naszą erą​

Co stanowi początek rachuby czasu w różnych kalendarzach?​

Bardzo często początek czasu w kalendarzach stanowi pojawienie się Boga.

Kto i kiedy wymyślił kalendarze : gregoriański i juliański?​

Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza XIII.​

Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa.​

Dlaczego jeden zastąpiono drugim?​

Kalendarz Gregoriański to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono poprawkę w naliczaniu lat przestępnych, mającą na celu zapobiegnięcie opóźnianiu się kalendarza względem rok  zwrotnikowego. Zniwelowano także część różnicy narosłej od wprowadzenia kalendarza juliańskiego. Kalendarz juliański spóźnia się o 1 dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na 3322 lata. ​

Bartek 7c